PAKETI USLUGA

BASIC PACKAGE

49
99
 • MESEČNA ZARADA 300€ - 450€
 • STANDARDNA ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • 24/7 ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • DODATNI KURSEVI
 • POČETNI KAPITAL
 • KUPOVINA NA RATE
 • PREMIUM SERTIFIKAT O SARADNJI
 • MENTOR ZA USAVRŠAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA
 • INVESTICIONI PROGRAM
 • IZRADA BIZNIS PLANA

PROFESSIONAL PACKAGE

149
99
 • MESEČNA ZARADA 650€ - 800€
 • STANDARDNA ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • 24/7 ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • DODATNI KURSEVI
 • POČETNI KAPITAL
 • KUPOVINA NA RATE
 • PREMIUM SERTIFIKAT O SARADNJI
 • MENTOR ZA USAVRŠAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA
 • IZRADA BIZNIS PLANA
Popularan

BUSINESS PACKAGE

199
99
 • MESEČNA ZARADA 850€ - 1000€
 • STANDARDNA ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • 24/7 ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • DODATNI KURSEVI
 • POČETNI KAPITAL - 5€
 • KUPOVINA NA RATE
 • PREMIUM SERTIFIKAT O SARADNJI
 • MENTOR ZA USAVRŠAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA
 • IZRADA BIZNIS PLANA

DIAMOND PACKAGE

349
99
 • MESEČNA ZARADA 1200€ -1400€
 • 24/7 ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • DODATNI KURSEVI
 • POČETNI KAPITAL - 10€
 • KUPOVINA NA RATE
 • PREMIUM SERTIFIKAT O SARADNJI
 • MENTOR ZA USAVRŠAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA
 • IZRADA BIZNIS PLANA

ELITE PACKAGE

499
99
 • MESEČNA ZARADA 1500€ - 1700€
 • 24/7 ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • DODATNI KURSEVI
 • POČETNI KAPITAL - 20€
 • KUPOVINA NA RATE
 • PREMIUM SERTIFIKAT O SARADNJI
 • MENTOR ZA USAVRŠAVANJE I KORIŠĆENJE PAKETA
 • IZRADA BIZNIS PLANA

STRATEGIST PACKAGE

$ 849
99
 • MESEČNA ZARADA 1750€ - 3000€
 • 24/7 ASISTENCIJA U KORIŠĆENJU PAKETA
 • DODATNI KURSEVI
 • POČETNI KAPITAL - 30€
 • KUPOVINA NA RATE
 • PREMIUM SERTIFIKAT O SARADNJI
 • MENTOR ZA USAVRŠAVANJE I KORIŠĆENJE PAKETA
 • IZRADA BIZNIS PLANA